Skip to content

Källförteckning

Fredin, Sundgren:   Åldersintegrerad barngrupp på daghem (1977)

Ekholm – Hedin:   Dag efter dag – om utvecklingsmöjligheter på daghem (Rabén & Sjögren 1986)

Ekholm – Hedin:   Vanans makt eller Makt över vanan – om förändrings-arbete på daghem (Rabén & Sjögren 1989)

Ladberg – Björling:   Bra daghem (Prisma 1983)

Videoreplik

MAFF, Många sidor daghem – Mångsidigt användbara förskolor och fritidshem (Socialstyrelsen redovisar 1986:6)

Familjestödsutredningen, diskussionspromemoria:  Daghem för små barn (1978)

Framtidens daghem – en arbetsplats för både kvinnor och män? (Jämställdhetsrådet, Göteborgs Stad 1991)

Lokaler & Miljö i förskola och fritidshem (Allmänna råd från socialstyrelsen 1989:7)

Det goda exemplet – Barnomsorgen och barnkulturen i en krympande ekonomi (Rapport från Statens Kulturråd 1996:4)

17 sunda hus. Goda exempel, daghem och skolor (Byggforskningsrådet 1996)

Barnets rätt till en säker miljö (Barnombudsmannen & konsumentverket 1995)

Norén – Björn:  Uteboken (1993)

Norén – Björn:  Lek, lekplatser, lekredskap (1977)

Svensk Byggnorm 1980

Boverket:   Barnsäkerhet i byggnader (1996)

Patrik Grahn:   Ute på dagis (Alnarp Movium)

C3

Annonser
%d bloggare gillar detta: